ČESKY ENGLISH DANSK DEUTSCH
ESPANOL FRANCAIS ITALIANO NEDERLANDS
NORSK POLSKI PORTUGUES SUOMEN KIELI
SVENSKA TURKCE 中國 日本の русский

HILT BLACK LIGHT THEATRE HISTORY

HISTORIE ČERNÉHO DIVADLA HILT

*  Černé divadlo je speciální divadelní žánr, který má svou hlavní základnu v České republice (Praha).

 
*  Celá představení jsou magická. Herci a vše kolem nich se vznáší, objevuje se a mizí a jsou vizuálně porušovány základní fyzikální zákony.  
 
*  Toto tvoříme naší speciální divadelní technikou založenou na „UV efektu“, tmě, speciálních barvách a „černých hercích“.
 
*  Naše skupina vznikla z černodivadelních umělců Pražských divadel. Hlavní myšlenkou je spojení sil a použití našich různých zkušeností v jedné skupině dohromady.
 
*  Máme zkušenosti s vystupováním černých divadel po celém světě.
Black light theatre photo
*  Blacklight theatre is special kind of theatre based in Czech republic (Prague).
 
*  All the performance is about magic. Actors and everything around them is flying, appearing and disappearing and breaking physical rules.
 
*  This we make with our special theatre technic based on „UV effect“, dark, special colors and „black actors"
 
*  Our group have grown up from blacklight artists with experiences from all theatres in Prague. Idea was to put all the powers together and use our different experiences in one group all together.
 

*  We have experiences with making blacklight performances all over the world.                                                                                                                               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Black light theatre Pencova
 
ŠTĚPÁNKA VOLFOVÁ
 
and
 
THEODOR HOIDEKR
 
 
managers and owners 
HILT
    

 

Black light theatre Hoidekr

Dobrý den, jsem Theodor a budu Vám vyprávět o vzniku našeho černého divadla...
 
Nezávislá divadelní skupina H.I.L.T. vznikala celá léta. Všichni herci této skupiny pracovali léta v černodivadelních projektech po celé Praze, která je „domovem“ tohoto divadelního žánru.
 
Členové mají zkušenosti dohromady i mimo Prahu a to ve všech zemích světa. Černé divadlo je česká rarita často pozývaná cizími zeměmi, což nám otevřelo obzory pro práci v různých divadelních podmínkách a kulturách.
 
Vše začalo před lety malými projekty. Každý z nás tehdy pracoval pro jiné divadlo v Praze, ale naše spojení bylo stále silnější. Jednoho dne jsme se rozhodli založit tuto skupinu. Můj nápad existoval již léta a teď se začal uskutečňovat. Ještě dnes živě vidím stůl v pražské restauraci Václavka, sebe sedícího u stolu nad prázdným papírem, který byl během několika hodin plný nápadů na novou show. Bylo to v létě 2006. 
 
Než tehdy show vznikla, byli jsme pozváni indickou pobočkou agentury Ogilvy zahrát v Dillí na jejich reklamním večeru pro Motorolu. Pár týdnů jsem pracovali na jejich scénáři a v srpnu 2007 se naše skupina poprvé objevila na jevišti jako H.I.L.T. Celá myšlenka byla vedena mnou, Markétou Hoidekrovou, Monikou Macháčkovou - "Surikatou"  (dnes naší producentkou pro území Austrálie, žijíci v Sydney) a hlavními členy, kteří se mnou jdou i dalšími projekty – Kateřina Černá (návrhářka), Roman Malý (černoherec a rekvizitář) a Robert Kühnl (světelný designer). 
 
Po mém návratu z Ekvádoru (Jižní Amerika), kde jsem byl s jinou černodivadelní produkcí a návratu ostatních členů H.I.L.T.u z Dillí jsem začali pracovat na nové show. Divadlo RB projevilo zájem o naše představení a jeho uvádění. Vzhledem k tomu, že divadlo nese název dle české herecké legendy a patří jeho rodině, shodli jsme se na vystupování pod jejich záštitou DRB a show se nazvala komerčně „Magic Light Show“.
 
V současnosti jsme dohráli naši kompilaci nejlepších scén – BEST OF. Byli jsme hlavní součástí prezentačního večera v NCPA theatre v Mumbai – Tata Motors (galavečer Indica Vista).
 
10.1. 2009 proběhla světová premiéra černého divadla Malovaný Svět  v rámci festivalu Bharat Rang Mahotsav v Indii, česká premiéra se konala dne 19.3.2009 v Domě kultury města Ostravy.
 
"Od doby, kdy znám černé divadlo, můj život je naplněn kouzlem, které tento žánr dává..." Theodor

Black light theatre photo

 

 

Black light theatre photo

 

 

Black light theatre photo

 
 
 
 
 
 
Hello, I am Theodor and I will tell you our story...
 
Independent blacklight theatre group H.I.L.T. was growing up for years. All the actors around this group worked for years in blacklight projects all over the Prague, that is the home place of this theatre style.
 
Its members experiences are not only in Prague, but much around all countries all over the world. Blacklight theatre is Czech speciality often invited by foreign countries what gave us experiences with work in different theatre conditions and cultures.
 
Everything has started years ago with small projects. All of us worked for different show in Prague but our connection was everytime stronger. One day we have decided to built the group. My idea was existing for years, now it has started to come true.   I still see the table in Prague´s restaurant „Václavka“, me sitting alone there with a paper in front of me that was empty and in few hours full of ideas about new show. It was summer 2006.
 
Before the show was ready, we were invited by India´s part of agency Ogilvy to perform in New Delhi their promotion evening for Motorola. Few weeks we have worked on their script and in August 2007 our group first time appeared on the stage as H.I.L.T. All the idea was built by me, Marketa Hoidekrová and main members that goes with me by all the projects – Katerina Cerna (costume designer), Roman Maly (black actor and requisit maker) and Robert Kuhnl (light designer).
 
After I came back from Ecuador (South America) with other theatre production and the rest of H.I.L.T. from New Delhi we have started to work on the new show. DRB – Czech theatre production was interested to take my show into their repertoire. As this is theatre of Czech legend actor, we had to perform the show under the name DRB and show was called Magic Light Show.
 
10.1. 2009 we had the world premiere of blacklight theatre The Painted World – during festival Bharat Rang Mahotsav in India / Delhi, Czech premiere of this show was on 19th March in Ostrava.
 
"Since I know blacklight theatre my life has changed into magic that it gives..." Theodor
 

MALOVANÝ SVĚT - THE PAINTED WORLD 2009 - 2011

WRITTEN AND DIRECTED:
Theodor Hoidekr, Robert Kühnl

MUSIC:
Theodor Hoidekr

STAGE AND COSTUME DESIGN:
Kateřina Černá
 
DANCERS AND BLACK ACTORS:
Theodor Hoidekr, Štěpánka Volfová, Káťa Kordíková, Linda Hloušková, Evžen Rouček, Lidyia Glavanáková, Kristián Polívka,
Roman Malý,   Hana Rollerová
 
WORLD PREMIERE:
Kamani Auditorium, BRM festival India, New Delhi, 10.1.2009 
 
CZECH PREMIERE:
Dům kultury města Ostravy, 19.3.2009
 

Malovaný svět je unikátním představením černého divadla, ve kterém se objeví ověřené triky a obrazy zkombinované s průvodním tématem.

Příběhem diváky provede naše herečka Štěpánka Volfová (její poslední úspěch je účinkování ve filmu USA Letopisy Narnie/Princ Kaspian). V roli kouzelné malířky vykreslí celý svět, kde je každému světadílu přiřazen jiný tanečně pantomimický obraz s triky černého divadla. Některé části jsou ineraktivní sdiváky. V závěru představení se na jevišti magicky zjeví obří zeměkoule a ta  bude vržena mezi diváky!

Od dubna 2010 se k nám připojila soulová zpěvačka Katharina Gajewská. Show byla pozměněna na muzikálovou verzi, kde se živý zpěv stal doplňem většiny původních obrazů.
Black light theatre poster
The Painted World  is the unique blacklight show made of the best blacklight effects with the story of the world continents.
 
The story will lead our actress Štěpánka Volfová (her last film was - USA, Narnia/Prince Caspian). In her part of magic painter she will draw the world where every world continent is connected with dance and pantomime and blacklight effects. Some parts are interactive with the audience. At the end of the show the big globe will be thrown to the audience!
 
From April 2010 the soul singer Katharina Gajewska has joined us. Show was changed to the musical show version where live singing have become the part of many black light theatre pictures of our show.
 

 KONEC SHOW - FINAL SHOW - APPLAUSE !


 

TOPlist
Kudyznudy.cz - tipy na výlet