DO VYSÍLÁNÍ ZBÝVÁ - UNTIL THE STREAM

Months
0
0
0
0
Days
0
0
0
0
Hours
0
0
0
0
Minutes
0
0
0
0
Seconds
0
0
0
0

DRUHÉ VYSÍLÁNÍ S NOVÝMI SCÉNAMI! - THE SECOND STREAM WITH THE NEW SCENES! (SPECIAL GUEST SINGER TEREZA KYNDLOVÁ!)

19.4.2020 v 19:00 - at 7 p.m.

Naše černé divadlo můžete podpořit zde zakoupením vstupenky v libovolné částce. https://goout.net/cs/listky/cerne-divadlo-hilt-predstaveni-o-nicem/uxlg/

You can support our black light theater here by buying ticket. https://goout.net/en/tickets/cerne-divadlo-hilt-predstaveni-o-nicem/uxlg/

 

Černé divadlo HILT bylo vždy soběstačné a bez finanční pomoci státu. Na provoz si vydělávalo i zahraničními zájezdy nebo komerčními akcemi pro firmy. Stálá scéna tedy byla podpořena dalšími aktivitami tohoto divadelního souboru. Provozní náklady běží dále, divadlo nemůže hrát, nemůže ani cestovat. Nyní je využito k šití roušek na pomoc domům seniorů a nemocnicím. Herci se denně schází a šijí, stále doufají, že snad už brzy budou diváky bavit tím, co milují - tanec, hraní. Je to pouhé dva roky, kdy v těchto dnech jako jediné české divadlo reprezentovali Českou republiku na Světové divadelní Olympiádě v Indii – odkud pro naši zemi přivezli 2 ocenění. Denní šití roušek si osvěží živým přenosem z divadla. Rekordně, namísto 9 herců a tanečníků poběží představení černého divadla v podání pouze čtyř.

The HILT Black Theater has always been self-sufficient and without state financial assistance. The group HILT also earned by foreign tours or commercial events for companies. The permanent scene was therefore supported by other activities of this theater company. Operating costs continue, theater cannot play, nor can travel. It is now used to sew masks to help senior houses and hospitals. Actors meet and sew daily, still hoping that hopefully they will soon be entertained by what they love – dancing, playing. It is only two years since these days they were the only Czech theater to represent the Czech Republic at the World Theater Olympics in India – they brought two awards for Czech republic. Daily sewing masks will refresh the actors with live broadcast from the theater. The stream, instead of 9 actors and dancers will run a black theater performance performed by only four.

Aktuální čas - Actual time in Czech republic

vhodne pro deti od

bezbarierovy pristup

GROUP DISCOUNTS

SKUPINOVÉ SLEVY

PRIVATE SHOW FOR YOUR EVENT

SOUKROMÁ SHOW PRO VAŠI AKCI