VSTUPENKY TICKETS

online | Black light theatre Prague HILT

ONLINE VYSÍLÁNÍ Z ČERNÉHO DIVADLA HILT:

ONLINE STREAMING FROM HILT BLACK LIGHT THEATRE:

 

Nruby navrh plakatu HILT 2020

 

11.4.2020 - "1. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "1st samples from black light theatre LIVE"

19.4.2020 - "2. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "2nd samples from black light theatre LIVE"

26.4.2020 - "3. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "3rd samples from black light theatre LIVE"

3.5.2020 - "4. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "4th samples from black light theatre LIVE"

10.5.2020 - "5. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "5th samples from black light theatre LIVE"

17.5.2020 - "6. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "6th samples from black light theatre LIVE"

24.5.2020 - "7. ukázky z černého divadla ŽIVĚ" - "7th samples from black light theatre LIVE"

 

Černé divadlo HILT bylo vždy soběstačné a bez finanční pomoci státu. Na provoz si vydělávalo i zahraničními zájezdy nebo komerčními akcemi pro firmy. Stálá scéna tedy byla podpořena dalšími aktivitami tohoto divadelního souboru. Provozní náklady běží dále, divadlo nemůže hrát, nemůže ani cestovat. Nyní je využito k šití roušek na pomoc domům seniorů a nemocnicím. Herci se denně schází a šijí, stále doufají, že snad už brzy budou diváky bavit tím, co milují - tanec, hraní. Je to pouhé dva roky, kdy v těchto dnech jako jediné české divadlo reprezentovali Českou republiku na Světové divadelní Olympiádě v Indii – odkud pro naši zemi přivezli 2 ocenění. Denní šití roušek si osvěží živým přenosem z divadla. Rekordně, namísto 9 herců a tanečníků poběží představení černého divadla v podání pouze čtyř.

The HILT Black Theater has always been self-sufficient and without state financial assistance. The group HILT also earned by foreign tours or commercial events for companies. The permanent scene was therefore supported by other activities of this theater company. Operating costs continue, theater cannot play, nor can travel. It is now used to sew masks to help senior houses and hospitals. Actors meet and sew daily, still hoping that hopefully they will soon be entertained by what they love – dancing, playing. It is only two years since these days they were the only Czech theater to represent the Czech Republic at the World Theater Olympics in India – they brought two awards for Czech republic. Daily sewing masks will refresh the actors with live broadcast from the theater. The stream, instead of 9 actors and dancers will run a black theater performance performed by only four.

vhodne pro deti od

bezbarierovy pristup

GROUP DISCOUNTS

SKUPINOVÉ SLEVY

PRIVATE SHOW FOR YOUR EVENT

SOUKROMÁ SHOW PRO VAŠI AKCI